Aug 22, 2019   6:32 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdia premostení diaľnic
Title of topic in English: Study of Highway Overpasses
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť rôzne varianty premostení diaľnice. Ide o cestné mosty s oceľovou, príp. oceľo-betónovou spriahnutou konštrukciou. Návrh má obsahovať 4 variantné riešenia s nasledujúcim obsahom: - prehľadný výkres - predbežný statický výpočet - výkres významných detailov konštrukcie mosta - technickú správu - výkaz materiálu. Variantné riešenia premostení budú porovnané s ohľadom na ich estetický a ekonomický návrh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.