21. 7. 2019  21:23 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh odkanalizovania obce
Názov témy anglicky: Sanitary sewer design
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Holubec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Holubec, PhD.
Abstrakt: Téma zahŕňa návrh splaškovej kanalizácie v konkrétnej lokalite v súlade s platnými normami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.