26. 8. 2019  7:05 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytových domoch a občianskych stavbách.
Názov témy anglicky: Implementation project of gas boiler over 50 kW in residential buildings and civic buildings.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Kamila Víchová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Kamila Víchová, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie realizačného projektu plynovej kotolne III. kategórie pre vybraný objekt.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.