26. 8. 2019  2:28 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie aktívnej tepelnej ochrany na vykurovanie/chladenie budov
Názov témy anglicky: Use of active thermal protection for building heating / cooling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na aplikáciu aktívnej tepelnej ochrany (ATO) ako multifunkčného stavebno-energetického systému, stavebných konštruckií s vnútorným zdrojom energie aplikovaným na vykurovanie, chladenie budov, tepelnú bariéru a akumuláciu tepla/chladu v obalových stavebných konštrukciach budov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.