17. 9. 2019  10:57 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze NBR a EPDM
Názov témy anglicky: Effect of vulcanization systems on cross-linking and properties of rubber compounds based on NBR and EPDM
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Abstrakt: Témou práce je príprava kaučukových zmesí na báze NBR a EPDM, na sieťovanie ktorých sa využijú sírne a peroxidové vulkanizačné systémy. Hodnotiť sa bude vplyv zloženia vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastností pripravených vulkanizátov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.