27. 9. 2020  6:02 Cyprián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Alternatívy návrhu systémov ohrevu vody v bytovom dome
Názov témy anglicky:
Alternatívy návrhu systémov ohrevu vody v bytovom dome
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Abstrakt:
Študent vypracuje tri alternatívy prípravy teplej vody v bytovom dome, napr.: ústredný ohrev, miestny ohrev pomocou zásobníkového ohrievača pre bytovú jednotku a bytová odovzdávacia stanica.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.