15. 10. 2019  13:09 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmy
Názov témy anglicky: Design of network infrastructure for a medium-sized branch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá možnými riešeniami firemnej infraštruktúry (vrátane MPLS VPN). Navrhnuté riešenie by malo byť overené v emulátore GNS alebo na reálnych zariadeniach. Súčasťou diplomovej práce je Návrhn sieťovej infraštruktúry pre pobočku na báze MPLS VPN. 1. Uskutočnite rešerš možných riešení firemnej infraštruktúry (vrátane MPLS VPN) 2. Navrhnuté riešenie overte v emulátore GNS alebo na reálnych zariadeniach. 3. Navrhnite sieťovú infraštruktúru pre pobočku na báze MPLS VPN
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.