16. 9. 2019  12:33 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj a aplikácia softvérových nástrojov na výpočet solárnej radiácie v prostredí GIS
Názov témy anglicky: Development and application of software tools for calculation of solar radiation in GIS environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Abstrakt: Základné princípy modelovania distribúcie slnečného žiarenia v prostredí GIS. Analýza dostupných softvérových nástrojov na modelovanie solárnej radiácie. Vývoj metód a softvérových nástrojov na efektívne modelovanie solárnej radiácie s využitím v predikčnom modelovaní napadnutia lesných porastov podkôrnym hmyzom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.