Jul 17, 2019   10:27 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Energetické hodnotenie a vnútorné prostredie budov
Title of topic in English: Energy assessment and indoor environment of buildings
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Summary: Energetické hodnotenie budov je dôležité pre optimalizáciu návrhu stavebných konštrukcií a technických systémov nových aj obnovovaných budov, ako i pre posúdenie zhody navrhovaných variantov s požiadavkami na energetickú hospodárnosť. Vysoká energetická hospodárnosť však nemá význam bez toho, aby sa zabezpečilo zdravé a komfortné vnútorné prostredie. Diplomová práca sa zaoberá energetickým hodnotením vybranej budovy. V prípade vhodnosti bude toto energetické hodnotenie doplnené posúdením vybraných aspektov vnútorného prostredia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TZB Building Services-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.