17. 6. 2019  11:16 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Energetické hodnotenie a vnútorné prostredie budov
Názov témy anglicky: Energy assessment and indoor environment of buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Abstrakt: Energetické hodnotenie budov je dôležité pre optimalizáciu návrhu stavebných konštrukcií a technických systémov nových aj obnovovaných budov, ako i pre posúdenie zhody navrhovaných variantov s požiadavkami na energetickú hospodárnosť. Vysoká energetická hospodárnosť však nemá význam bez toho, aby sa zabezpečilo zdravé a komfortné vnútorné prostredie. Diplomová práca sa zaoberá energetickým hodnotením vybranej budovy. V prípade vhodnosti bude toto energetické hodnotenie doplnené posúdením vybraných aspektov vnútorného prostredia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.