22. 9. 2019  20:49 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu
Názov témy anglicky: Reclassification of raster data in GIS based on the distribution of the modeled phenomenon
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Abstrakt: Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS. Metódy reklasifikácie rastrových dát a ich základné vlastnosti. Aplikácia vhodných metód reklasifikácie rastrových dát na základe distribúcie modelovaného javu pri tvorbe predikčných modelov v prostredí GIS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.