26. 10. 2020  9:03 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu
Názov témy anglicky: Reclassification of raster data in GIS based on the distribution of the modeled phenomenon
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS. Metódy reklasifikácie rastrových dát a ich základné vlastnosti. Aplikácia vhodných metód reklasifikácie rastrových dát na základe distribúcie modelovaného javu pri tvorbe predikčných modelov v prostredí GIS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.