Jul 22, 2019   11:39 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Presnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdia
Title of topic in English: The accuracy of the applicantions based on the structure from motion method: comparative study
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Summary: Cieľom práce je určiť geometrickú kvalitu výstupov zo súčasných najpoužívanejších fotogrametrických sw platforiem obrazového skenovania. Spracovanie témy predpokladá porovnanie výsledkov priestorového skenovania vybraného objektu prostredníctvom softvérových aplikácií PhotoScan, PhotomodelerScanner, UAS master, Zephyr, ContextCapture, Visual SfM, Pix4D a RealityCapture. Porovnanie prebehne na základe rezíduí na vlícovacích a kontrolných bodoch a na porovnaní podrobne rekonštruovanej plochy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.