16. 6. 2019  11:14 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Meranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrie
Názov témy anglicky: Measurement of deformations of a flat slab using multi-image photogrammetry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Abstrakt: Viac-snímková digitálna fotogrametria nachádza uplatnenie pri zaťažovacích skúškach stavebných dielcov predovšetkým z dôvodu vysokej dosiahnuteľnej presnosti, nízkej časovej náročnosti terénnych prác a bezkontaktnosti metódy ako takej. Diplomová práca sa bude venovať determinácii vplyvu rozloženia stanovísk kamery okolo zaťažovanej betónovej dosky na výslednú presnosť určenia 3D súradníc pozorovaných bodov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.