Jun 27, 2019   4:10 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Meranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrie
Title of topic in English: Measurement of deformations of a flat slab using multi-image photogrammetry
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Summary: Viac-snímková digitálna fotogrametria nachádza uplatnenie pri zaťažovacích skúškach stavebných dielcov predovšetkým z dôvodu vysokej dosiahnuteľnej presnosti, nízkej časovej náročnosti terénnych prác a bezkontaktnosti metódy ako takej. Diplomová práca sa bude venovať determinácii vplyvu rozloženia stanovísk kamery okolo zaťažovanej betónovej dosky na výslednú presnosť určenia 3D súradníc pozorovaných bodov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.