16. 9. 2019  22:38 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Filtračné a adsorpčné materiály v úprave vody
Názov témy anglicky: Filtration and adsorption materials in water treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Abstrakt: V teoretickej časti práce bude opísaná filtrácia, sorpcia, filtračné a adsorpčné materiály využívané v úprave vody, ich zloženie a vlastnosti. V praktickej časti budú zhodnotené výsledky meraní s vybranými materiámi v úpravni vody.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.