Aug 20, 2019   2:46 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
Title of topic in English: Slope stability - practical problem solving.
State of topic: approved (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Summary: Cieľom práce je riešenie praktického problému inžinierskej praxe s reálnymi okrajovými podmienkami geotechnického návrhu (inžiniersko-geologické pomery záujmového územia, stavebno-technické riešenie konštrukcie, intenzita zaťaženia a pod.). Výpočet stability svahu bude spracovaný podľa rôznych metód s ohľadom na rôzny statický účinok vody v zemnom prostredí (priesakový tlak, vztlak). Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-STOP Structures for Creation and Protection of the Environment-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.