24. 4. 2019  16:32 Juraj
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zmäkčovanie a stvrdzovanie vody
Názov témy anglicky: Water softening and hardening
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Abstrakt: V bakalárskej práci spracujte problematiku zmäkčovania a stvrdzovania vody, vymenujte používané postupy, materiály, ich výhody a nevýhody, popíšte súčasné spôsoby a zariadenia na zmäkčovanie vody na Slovensku. Vykonajte praktické meranie konkrétnej vzorky vody použitím iónexov a zeolitov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.