26. 8. 2019  12:06 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Odstraňovanie mikropolutantov z vody
Název tématu anglicky: Removal of micropolutants from water
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je odstraňovanie mikropolutantov z vody použitím adsorpcie na vhodnom sorbente (aktívne uhlie, zeolity, železité materiály) príp. membránovou ultrafiltráciou, sledovať účinnosť odstraňovania vybraných kontaminantov v modelových a reálnych vodách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.