Oct 17, 2019   5:25 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh koncepcie automatického riadenia „SCZT Ba východ“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.
Title of topic in English: Design of the automatic control concept "SCZT Ba East" in Bratislavská teplárenská, a.s.
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Augustín Gese, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Augustín Gese, CSc.
Summary: Úvod 1.Popísať výrobný proces a definovať podmienky pre automatické riadenie. 2.Navrhnúť funkcie riadenia výrobného procesu. 3.Definovať vstupno - výstupné veličiny pre funkcie riadenia výrobného procesu. 4.Navrhnúť blokovú schému systému riadenia. 5.Verifikovať návrh riešenia. 6.ZáverLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.