16. 10. 2019  0:06 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obnova Kalvárie v Hliníku nad Hronom
Názov témy anglicky: Revitalisation of Calvary in Hlinik nad Hronom
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zameriava na potenciál Kalvárie v Hliníku nad Hronom a okolia pre budúce voľnočasové využitieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.