Jul 15, 2019   8:00 p.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv tepelného spracovania na vlastnosti zvarových spojov zliatiny AlLi vyhotovených laserovým zváraním
Title of topic in English: Influence of heat treatment on properties of laser beam welded joints of AlLi alloy
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Summary: V dôsledku tavného spôsobu zvárania dochádza vo vytvrditeľných zliatinách AlLi k poklesu mechanických vlastností zvarových spojov. Nie inak je tomu aj pri použití laserového zvárania. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť vhodné parametre tepelného spracovania, ktoré zabezpečia mechanické vlastnosti zvarových spojov na úrovni zváraných materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ZASM Welding and Joining of Materials -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.