Jul 16, 2019   10:40 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vybrané počítačovej techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátu
Title of topic in English: Selected computer techniques and tools to visualize the content and quality of cadastral documentation
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Summary: - Webové aplikácie, programové techniky a softvéry na vizualizáciu máp katastra. - Ceny nehnuteľností evidované v katastri nehnuteľností – návrh cenovej mapy. - Vizualizácia ukazovateľov kvality katastrálneho operátu. - Model inovácie požiadaviek a potrieb používateľov údajov katastra nehnuteľností.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.