24. 6. 2019  11:55 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctva
Názov témy anglicky: Evaluation models of land ownership fragmentation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Abstrakt: - Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva (RPV) a kataster nehnuteľností (KN). - Viacrozmerné štatistické metódy pre hodnotenie územia s riešeným projektom pozemkových úprav (PÚ). - Formulácia a analýza miery RPV, metódy štandardizácie diagnostických veličín. - Prípadová štúdia - riešiaci algoritmus na výpočet indexu RPV. - Benefity PÚ pre občanov (vlastníkova a užívateľov) a pre KN.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.