22. 8. 2019  6:32 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekuly
Názov témy anglicky: Preparation and evaluation of properties of selective adsorbent on the base molecularly imprinted polymer
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: Projekt bude zameraný na prípravu polymérneho materiálu s odtlačkom molekuly zvoleného templátu (pantenol, iné biologicky aktívne látky) v laboratórnych podmienkach a charakterizáciu jeho sorpčných vlastností. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. V experimentálnej práci sa prešetrí vplyv zmeny polymerizačných podmienok na vlastnosti výsledného adsorbenta.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.