Oct 16, 2019   2:02 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a hodnotenie vlastností selektívneho adsorbenta s odtlačkom molekuly
Title of topic in English: Preparation and evaluation of properties of selective adsorbent on the base molecularly imprinted polymer
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Projekt bude zameraný na prípravu polymérneho materiálu s odtlačkom molekuly zvoleného templátu (pantenol, iné biologicky aktívne látky) v laboratórnych podmienkach a charakterizáciu jeho sorpčných vlastností. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. V experimentálnej práci sa prešetrí vplyv zmeny polymerizačných podmienok na vlastnosti výsledného adsorbenta.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.