Jun 16, 2019   8:59 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek nápojov
Title of topic in English: Use of molecularly imprinted polymeric sorbents in analysis of beverages
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Projekt bude zameraný na prešetrenie možností použitia polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly pri úprave zložitých vzoriek pred analýzou vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. V experimentálnej práci sa otestuje použitie pripravených selektívnych sorbentov pre extrakciu kumarínov zo vzoriek nápojov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.