20. 10. 2019  10:32 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly v analýze vzoriek nápojov
Názov témy anglicky: Use of molecularly imprinted polymeric sorbents in analysis of beverages
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: Projekt bude zameraný na prešetrenie možností použitia polymérnych sorbentov s odtlačkom molekuly pri úprave zložitých vzoriek pred analýzou vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. V experimentálnej práci sa otestuje použitie pripravených selektívnych sorbentov pre extrakciu kumarínov zo vzoriek nápojov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.