May 26, 2019   5:11 p.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov
Title of topic in English: Rationalization of the production of selected components in company TechniCAD s.r.o. using CAx systems
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je racionalizačný návrh prepojenia jednotlivých krokov od objednávky až po odovzdanie výrobku zákazníkovi. Tento problém bude riešený pomocou využitia počítačom podporovaných systémov (CAx systémov). Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky 2. Analýza súčasasného stavu riešenej problematiky v zahraničí a na Slovensku 3. Analýza súčasasného stavu riešenej problematiky vo firme TechniCAD s.r.o. 4. Návrh riešenia skúmaného problému 5. ZhodnotenieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PPT Computer-Aided Production Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.