Oct 15, 2019   1:25 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a realizácia in-browser aplikácie pre editáciu markdown dokumentov s využitím technológie Web Workers
Title of topic in English: doplniť
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Summary: 1. Stručne charakterizujte markdown jazyk a technológiu Web Workers. 1. Analyzujte procesy pre editáciu dokumentov a špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek. 2. Vytvorte funkčný a dátový model aplikácie s využitím vybraných diagramov UML. 4. Navrhnite používateľské rozhranie aplikácie a systém implementujte. 5. Vypracujte dokumentáciu. DP rezervovaná pre Mgr. Evu ŠutkovúLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.