27. 6. 2019  12:19 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimálna prevádzka membránového procesu
Název tématu anglicky: Optimal Operation of a Membrane Process
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Membránová separácia je jedným z najmodernejších a najrentabilnejších separačných procesov v chemickom a biochemickom priemysle. Cieľom tohto projektu je vytvorenie matematického modelu laboratórneho zariadenia na membránovú separáciu, odhad parametrov modelu z nameraných dát, overenie správnosti navrhnutého modelu na reálnom zariadení a návrh optimálnej prevádzky zariadenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.