Oct 20, 2019   7:00 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénu
Title of topic in English: Theoretical calculations of graphene-based carbon nanomaterials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Malček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Malček, PhD.
Summary: Uhlíkaté nanomateriály patria v súčasnosti medzi najviac študované chemické látky. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam si našli uplatnenie ako biosenzory a adsorbenty ale aj v medicíne či katalýze. Bakalársky projekt je zameraný na oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie a zvládnutie práce v príkazovom riadku (Bash - Unix shell) v rámci operačného systému Linux. V prípade záujmu zo strany študenta môže byť práca obohatená o základy programovania v jazyku Fortran.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.