19. 8. 2019  20:18 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénu
Názov témy anglicky: Theoretical calculations of graphene-based carbon nanomaterials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Malček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Malček, PhD.
Abstrakt: Uhlíkaté nanomateriály patria v súčasnosti medzi najviac študované chemické látky. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam si našli uplatnenie ako biosenzory a adsorbenty ale aj v medicíne či katalýze. Bakalársky projekt je zameraný na oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie a zvládnutie práce v príkazovom riadku (Bash - Unix shell) v rámci operačného systému Linux. V prípade záujmu zo strany študenta môže byť práca obohatená o základy programovania v jazyku Fortran.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.