8. 8. 2020  10:37 Oskar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kvantovochemické výpočty nanomateriálov na báze grafénu
Názov témy anglicky:
Theoretical calculations of graphene-based carbon nanomaterials
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Michal Malček, PhD.
Abstrakt: Uhlíkaté nanomateriály patria v súčasnosti medzi najviac študované chemické látky. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam si našli uplatnenie ako biosenzory a adsorbenty ale aj v medicíne či katalýze. Bakalársky projekt je zameraný na oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie a zvládnutie práce v príkazovom riadku (Bash - Unix shell) v rámci operačného systému Linux. V prípade záujmu zo strany študenta môže byť práca obohatená o základy programovania v jazyku Fortran.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.