Oct 17, 2019   0:39 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov
Title of topic in English: Electronic structure of transition metal complexes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Malček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Malček, PhD.
Summary: Štúdium elektrónovej štruktúry poskytuje cenné informácie o vlastnostiach študovanej chemickej látky ako aj možnosť predikcie týchto vlastností u nových látok. Bakalársky projekt je zameraný na kvantovochemické výpočty elektrónovej štruktúry (atómové náboje, elektrónové hustoty, charakterizácia d-populácie u prechodných kovov, etc.) vybraných biologicky aktívnych komplexov prechodných kovov. Práca zahŕňa oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie ako aj zvládnutie práce v príkazovom riadku (Bash - Unix shell) v rámci operačného systému Linux.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.