16. 10. 2019  11:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov
Názov témy anglicky: Electronic structure of transition metal complexes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Malček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Malček, PhD.
Abstrakt: Štúdium elektrónovej štruktúry poskytuje cenné informácie o vlastnostiach študovanej chemickej látky ako aj možnosť predikcie týchto vlastností u nových látok. Bakalársky projekt je zameraný na kvantovochemické výpočty elektrónovej štruktúry (atómové náboje, elektrónové hustoty, charakterizácia d-populácie u prechodných kovov, etc.) vybraných biologicky aktívnych komplexov prechodných kovov. Práca zahŕňa oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie ako aj zvládnutie práce v príkazovom riadku (Bash - Unix shell) v rámci operačného systému Linux.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.