Oct 20, 2019   9:45 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACE
Title of topic in English: Analysis of gravity change in polar regions using data products of satelite mission GRACE
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Summary: Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), pozostávajúca z dvoch družíc, bola vypustená na obežnú dráhu Zeme 17. marca 2002. Počas 15 rokov prispela táto misia podstatným spôsobom k monitorovaniu časových zmien tiažového poľa, ktoré sú z v polárnych oblastiach z veľkej časti spôsobované topením ľadovcov. Téma bakalárskej práce je primárne zameraná na analýzu týchto zmien v oblastiach pólov, najmä v Grónsku a Antarktíde. Cieľom práce je z existujúcich dátových produktov družicovej misie GRACE vytvoriť časový rad zmien tiažového poľa, ktorý je možné prepočítať na zmenu hrúbky ľadovca v monitorovanej oblasti, a tento časový rad prezentovať formou animácie. Na základe získaného časového radu sa vo vybraných miestach odhadne trend rýchlosti zmenšovania hrúbky ľadu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.