25. 6. 2019  7:27 Tadeáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACE
Názov témy anglicky: Analysis of gravity change in polar regions using data products of satelite mission GRACE
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Abstrakt: Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), pozostávajúca z dvoch družíc, bola vypustená na obežnú dráhu Zeme 17. marca 2002. Počas 15 rokov prispela táto misia podstatným spôsobom k monitorovaniu časových zmien tiažového poľa, ktoré sú z v polárnych oblastiach z veľkej časti spôsobované topením ľadovcov. Téma bakalárskej práce je primárne zameraná na analýzu týchto zmien v oblastiach pólov, najmä v Grónsku a Antarktíde. Cieľom práce je z existujúcich dátových produktov družicovej misie GRACE vytvoriť časový rad zmien tiažového poľa, ktorý je možné prepočítať na zmenu hrúbky ľadovca v monitorovanej oblasti, a tento časový rad prezentovať formou animácie. Na základe získaného časového radu sa vo vybraných miestach odhadne trend rýchlosti zmenšovania hrúbky ľadu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.