Jul 18, 2019   3:23 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mestský blok v Banskej Štiavnici
Title of topic in English: The Town Block in Banská Štiavnica
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Summary: Témou zadania bude návrh zástavby a funkčného využitia mestského bloku v lokalite "Tabačka", nachádzajúcej sa pri vstupe do mesta Banská Štiavnica. Lokalita je špecifická v tom, že sa nachádza na rozhraní tradičnej zástavby historického jadra MPR a novej zástavby ostatnej časti sídla.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.