26. 6. 2019  17:04 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestský blok v Banskej Štiavnici
Názov témy anglicky: The Town Block in Banská Štiavnica
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Abstrakt: Témou zadania bude návrh zástavby a funkčného využitia mestského bloku v lokalite "Tabačka", nachádzajúcej sa pri vstupe do mesta Banská Štiavnica. Lokalita je špecifická v tom, že sa nachádza na rozhraní tradičnej zástavby historického jadra MPR a novej zástavby ostatnej časti sídla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.