Oct 15, 2019   11:19 a.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Title of topic in English: Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Aleš Ház, PhD.
Summary: Cieľom práce je zistiť a porovnať vplyv urýchlenej extrakcie organickými rozpúšťadlami (ASE) a extrakcie superkritickým oxidom uhličitým (SCE) na smrekovú kôru. Extrakcie sa uskutočnia v rozsahu teplôt 60 až 140°C a tlakov 10 až 69 MPa a následne sa porovnajú vybrané výťažky za laboratórnych a polo-priemyselných podmienok. Hlavné zameranie podienok extrakcie bude na najväčší výťažok stilbénov a ich derivátov. Vplyv sa bude posudzovať pomocou navrhnutého plánovaného experimentu na základe účinnosti extrakcie a kvality extraktov. Súčasťou práce je tiež čiastočná separácia produktov extrakcie na základe vybraných podmienok/parametrov. Identifikácia zloženia extraktov sa uskutoční pomocou plynovej chromatogravie s hmotnostnou spektrometriou GC/MS.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-DRCEPA Wood, Pulp and Paper

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.