15. 9. 2019  15:56 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Název tématu anglicky: Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Ház, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Aleš Ház, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zistiť a porovnať vplyv urýchlenej extrakcie organickými rozpúšťadlami (ASE) a extrakcie superkritickým oxidom uhličitým (SCE) na smrekovú kôru. Extrakcie sa uskutočnia v rozsahu teplôt 60 až 140°C a tlakov 10 až 69 MPa a následne sa porovnajú vybrané výťažky za laboratórnych a polo-priemyselných podmienok. Hlavné zameranie podienok extrakcie bude na najväčší výťažok stilbénov a ich derivátov. Vplyv sa bude posudzovať pomocou navrhnutého plánovaného experimentu na základe účinnosti extrakcie a kvality extraktov. Súčasťou práce je tiež čiastočná separácia produktov extrakcie na základe vybraných podmienok/parametrov. Identifikácia zloženia extraktov sa uskutoční pomocou plynovej chromatogravie s hmotnostnou spektrometriou GC/MS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.