Jul 19, 2019   4:43 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímy
Title of topic in English: Precipitation runoff processes in urbanised areas with regard to climate change
State of topic: approved (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Holubec, PhD.
Summary: Analýza jednotnej stokovej sústavy a jej povodia v konkrétnej lokalite vzhľadom na klimatické zmeny, z výhľadom na vývoj dažďových intenzít do budúcnosti. V rámci témy budú využité špecializované softvéry zamerané na hydraulické posudzovanie stôk a simuláciu zrážko-odtokového procesu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.