19. 8. 2019  1:17 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímy
Název tématu anglicky: Precipitation runoff processes in urbanised areas with regard to climate change
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Holubec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Holubec, PhD.
Abstrakt: Analýza jednotnej stokovej sústavy a jej povodia v konkrétnej lokalite vzhľadom na klimatické zmeny, z výhľadom na vývoj dažďových intenzít do budúcnosti. V rámci témy budú využité špecializované softvéry zamerané na hydraulické posudzovanie stôk a simuláciu zrážko-odtokového procesu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.