Aug 20, 2019   5:12 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít
Title of topic in English: Determination of gravimetric baseline parameters Gánovce - Lomnický štít
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Summary: - Teoretické pozadie určovania parametrov gravimetrickej základnice - Teoretické pozadie spracovania relatívnych a absolútnych gravimetrických meraní - Historický a aktuálny prehľad gravimetrických základníc v strednej Európe - Spracovanie absolútnych a relatívnych gravimetrických meraní realizovaných na gravimetrickej základnici Gánovce – Lomnický štít - Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít - Analýza dosiahnutých výsledkov (Téma je vypisovaná v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.