28. 5. 2020  10:23 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Názov témy anglicky: Characterization of Tokaj Wines Using Molecular Absorption Spectrometry in the Visible and Ultraviolet
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
1. Literárna rešerš 2. Analýza reálnych vzoriek 3. Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.