22. 10. 2020  23:52 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Konotrola kvality výrobneho procesu
Název tématu anglicky: Quality control of production process
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt:
Súčasné výrobné systémy si na konci výrobného procesu vyžadujú nutnosť zabezpečenia kontroly kvality. Keďže sa výroba neustále zrýchľuje, často nie je možné vykonávať kontrolu kvality manuálnymi systémami. Z tohto dôvodu sa hľadajú automatizované a > inteligentné riešenia. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude zobrazovať detegované chyby na vozidle. Súčasťou aplikácie je aj znalostná databáza, ktoré slúži ako podklad k expertnému systémy využívaného na budúce odstránenie chýb a zefektívnenie výroby. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Groupe PSA Slovakia. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku výstupnej kontroly kvality vo výrobných systémoch. 2. Vytvorte aplikáciu, ktorá bude zobrazovať detegované chyby na vozidle. 3. Vytvorte databázu, ktorá bude obsahovať identifikovanú chybu a jej možné riešenia. 4. Implementujte aplikáciu aj databázu do prostredia reálneho výrobného systému. 5. Verifikujte funkcionalitu na viacerých príkladoch. 6. Zdokumentujte riešenie a vypracujte písomnú časť práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.