Oct 26, 2020   3:48 a.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Konotrola kvality výrobneho procesu
Title of topic in English:
Quality control of production process
State of topic: approved (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Súčasné výrobné systémy si na konci výrobného procesu vyžadujú nutnosť zabezpečenia kontroly kvality. Keďže sa výroba neustále zrýchľuje, často nie je možné vykonávať kontrolu kvality manuálnymi systémami. Z tohto dôvodu sa hľadajú automatizované a > inteligentné riešenia. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude zobrazovať detegované chyby na vozidle. Súčasťou aplikácie je aj znalostná databáza, ktoré slúži ako podklad k expertnému systémy využívaného na budúce odstránenie chýb a zefektívnenie výroby. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Groupe PSA Slovakia. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku výstupnej kontroly kvality vo výrobných systémoch. 2. Vytvorte aplikáciu, ktorá bude zobrazovať detegované chyby na vozidle. 3. Vytvorte databázu, ktorá bude obsahovať identifikovanú chybu a jej možné riešenia. 4. Implementujte aplikáciu aj databázu do prostredia reálneho výrobného systému. 5. Verifikujte funkcionalitu na viacerých príkladoch. 6. Zdokumentujte riešenie a vypracujte písomnú časť práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.