5. 6. 2020  6:27 Laura
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty
Názov témy anglicky:
Authorization system for users using RFID card
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty vo forme webovej aplikácie. Systém umožňuje overiť oprávnenia používateľov na vykonanie definovanej akcie v systéme. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku aplikácie RFID kariet na autorizáciu používateľov. 2. Implementujte webovú aplikáciu autorizačného systému. 3. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť systému v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.