27. 6. 2019  8:10 Ladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty
Názov témy anglicky: Authorization system for users using RFID card
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Mažári
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty vo forme webovej aplikácie. Systém umožňuje overiť oprávnenia používateľov na vykonanie definovanej akcie v systéme. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku aplikácie RFID kariet na autorizáciu používateľov. 2. Implementujte webovú aplikáciu autorizačného systému. 3. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť systému v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.