22. 9. 2019  16:26 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny
Názov témy anglicky: Presentation web of research group
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Mažári
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt: Cieľom práce je vytvorenie prezentačnej web-stránky výskumnej skupiny, ktorá bude umožňovať pomocou redakčného systému spravovať obsah web-stránky členmi skupiny. Súčasťou stránky bude modul, umožňujúci zdieľané editovanie procesných modelov v reálnom čase. Úlohy: 1. Naštudujte a vyberte vhodný framework pre tvorbu web-stránok. 2. Vytvorte prezentačnú web-stránku s redakčným systémom. 3. Vytvorte modul pre editáciu procesných modelov. 4. Vyhodnoťte dosiahnuté riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.