27. 10. 2020  8:09 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Prezentačná web-stránka výskumnej skupiny
Názov témy anglicky:
Presentation web of research group
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt:
Cieľom práce je vytvorenie prezentačnej web-stránky výskumnej skupiny, ktorá bude umožňovať pomocou redakčného systému spravovať obsah web-stránky členmi skupiny. Súčasťou stránky bude modul, umožňujúci zdieľané editovanie procesných modelov v reálnom čase. Úlohy: 1. Naštudujte a vyberte vhodný framework pre tvorbu web-stránok. 2. Vytvorte prezentačnú web-stránku s redakčným systémom. 3. Vytvorte modul pre editáciu procesných modelov. 4. Vyhodnoťte dosiahnuté riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.