Jun 4, 2020   2:27 p.m. Lenka
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Title of topic in English:
Oxidation states and d-electron structure of transition metal aquacomplexes
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary: Biologicky a technologicky významné zlúčeniny prechodných prvkov často vykazujú fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré nie sú v súlade s ich formálnym oxidačným stupňom. Metódami kvantovej chémie sa bude študovať vzťah medzi formálnym oxidačným stupňom centrálneho atómu komplexu a jeho d-elektrónovou populáciou. Objektami štúdia budú hexaakvakomplexy prvého radu prechodných prvkov v rôznych nábojových a spinových stavoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.