17. 10. 2019  2:34 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovov
Názov témy anglicky: Oxidation states and d-electron structure of transition metal aquacomplexes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Abstrakt: Biologicky a technologicky významné zlúčeniny prechodných prvkov často vykazujú fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré nie sú v súlade s ich formálnym oxidačným stupňom. Metódami kvantovej chémie sa bude študovať vzťah medzi formálnym oxidačným stupňom centrálneho atómu komplexu a jeho d-elektrónovou populáciou. Objektami štúdia budú hexaakvakomplexy prvého radu prechodných prvkov v rôznych nábojových a spinových stavoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.